Tagok


Schilling Árpád: elnök - vezetőségi tag

Timár Éva: főtitkár, jótékonysági estek vezetője - vezetőségi tag

Horváth Katalin: kézműves csoport vezetője

Babicska Gábor: természetjáró és park csoport vezetője

Hugli Fruzsina: családi és gyermekprogramok vezetője

Müller Tamás: programkoordinátor - vezetőségi tag

Müllerné Varga Fruzsina: természetvédő és egészségmegőrző csoport vezetője

Nagy Hajnalka: pénzügyes - vezetőségi tag

Schlenk Tamás: építési csoport vezetője

Schlenk-Markó Edina

Nyitrai András: fotók és beszámolók készítése

Szabó Eszter Éva: kapolcsi munkacsoport vezetője

Puskás Tünde

Kovács Henrik: tánc és bálok csoport vezetője

Remete Angéla: kulturális programok vezetője

Papp Ferenc Gábor

Dobák Tamara: sport programok vezetője

Kovács Angéla

Monáth Gábor

Fűr Tibor: technikai csoport vezetője

Fűrné Grauszmann Éva


Kötelezettségek

Az elnökség feladatai:
- ellátja az egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
- az egyesületet érintő ügyekben, fontos kérdésekben előterjesztést fogalmaz meg a közgyűlés számára,
- tagfelvételi kérdésekben dönt első fokon;
- befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
- a tagsági viszonyt megszüntető elnökségi határozatot hoz;
- javaslatot dolgoz ki a tiszteletbeli tagságra jelölt személy megválasztására.

Az elnök feladatai:
- a közgyűlés és az elnökségi ülések levezetése,
- konferenciák és más rendezvények szervezése,
- a közgyűlésről felvett jegyzőkönyv hitelesítésére felkérés,
- az egyesület működésének irányítása,
- utalványozási jog gyakorlása a főtitkárral vagy bármelyik elnökségi taggal együttesen,
- képviseli az egyesületet.

A főtitkár feladatai:
-  képviseli az egyesületet,
- az elnök konzultánsaként működik,
- az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgyűlést és/vagy az elnökség ülését,
- elnök távollétében az elnökségi ülések levezetése,
- tájékoztatja a tagokat az egyesület munkájáról,
- a főtitkár előkészíti a vezető szerv üléseit, biztosítja működését és gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, azok nyilvántartását folyamatosan kezeli.

A pénztáros feladatai
- az éves költségvetési terv és beszámoló elkészítése,
- pénzgazdálkodási következményekkel járó tervezetek, határozatok, javaslatok véleményezése, értékelése,
- kapcsolattartás a könyvelővel, a bizonylatok átadása a könyvelőnek,
- a könyvelés adatainak ellenőrzése, az adó- és járulékfizetési, valamint más egyéb kötelezettségek befizetésének kontrollálása,
- készpénz felvétele a bankszámláról és a házipénztár kezelése
- az adóbevallások határidőre történő elkészíttetése, benyújtása
- a kimenő számlák elkészítése, a bizonylati fegyelem ellenőrzése, szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartása, megőrzése,
- a tagdíj befizetések személyek szerinti nyilvántartása,
- a főtitkári teendők ellátása annak távollétében
- tagi kölcsön szerződések megírása, annak kezelése.